Valburg Centraal heeft als doelstelling te zorgen voor verbinding. Dit in de overtuiging dat een betere verbinding de leefbaarheid in Valburg verhoogd.

Door communicatie te verbeteren en initiatieven samen te brengen wordt een platform gecreëerd waarin optimaal gebruik gemaakt kan worden van aanwezige kennis en middelen.

Valburg Centraal behoudt de nauwe contacten met de gemeente Overbetuwe en adviseert gevraagd en ongevraagd het college van Burgemeester en Wethouders en de Gemeenteraad van de gemeente Overbetuwe.

Valburg Centraal organiseert in 't Knooppunt sociale activiteiten om deze doelstellingen mede te behalen.


Contactpersoon: Esther Fintelman

 

Terug naar organisaties

Agenda

Er zijn nog geen activiteiten