Huisregels

MFC ’t Knooppunt wil een warme, gezellige en veilige ruimte zijn voor sociale, culturele, sportieve activiteiten en bijeenkomsten. Als je daaraan wilt bijdragen en meedoen en je aan de regels houdt, dan ben je hier welkom.

Alles wat daar niet aan bijdraagt is niet toegestaan:
• Overlast binnen of buiten
• Roken, drugsgebruik
• Dronkenschap, alcohol gebruik onder de 18
• Verbaal of lichamelijk geweld
• (On)gewenste intimiteiten
• Racisme, discriminatie, beledigen, aanstoot geven
• Nuttigen zelf meegebracht eten en drinken
• Gebruik of betreden van ruimtes waarvoor geen huurovereenkomst is gesloten

De stichting en beheerder zijn niet verantwoordelijk voor verlies, schade en/of diefstal van jouw eigendommen en/of lichamelijk letsel in en om de gebouwen. Zij kunnen als zodanig niet aansprakelijk worden gesteld.
Schade aan of diefstal van eigendommen of bij ‘t Knooppunt in gebruik zijnde goederen wordt verhaald op de veroorzaker(s).

Naast het toezicht van de beheerder hou jij als volwassene voortdurend toezicht op de onder jouw leiding binnengekomen bezoeker(s).
Aanwijzingen van de aanwezige leiding moeten altijd worden opgevolgd.
Bij strafbare feiten wordt de politie ingeschakeld.


Wij wensen je een prettig verblijf in ‘t Knooppunt
Stichting MFC Valburg