22 februari 2023
10:00 -

Film | Babel

Op 22 februari vertonen we de film Babel om 10:00 uur. De ontmoetingsruimste is om 09:30 uur open.