Ruimte reserveren gebruikers

Deze pagina is speciaal bedoeld voor organisaties die vaker van het MFC gebruik maken. Na ontvangst van de aanvraag zullen wij zo spoedig mogelijk contact opnemen om de reservering definitief te maken. 

Maak een selectie of laat leeg

Kies een organisatie of laat leeg indien het om een particulier agendapunt gaat

Maak een selectie of laat leeg

Kies een activiteit of laat leeg indien het om een los agendapunt gaat

Telefoonnnummer voor meer informatie